Smog Alert Android Weather


Smog Alert - alerts smog dust air app

0.00
Smog Alert App

Smog Alert

alerts, smog, dust, air
5 / of 66 ratings

more

Smog Alert Description:

Smog Alert to przyjemna i łatwa w użyciu aplikacja, która pokaże Ci jakim powietrzem oddychasz. Wykorzystując lokalizację telefonu, aplikacja sama określi z jakich stacji pomiarowych pokazywać dane.

Aplikacja wyświetla stan powietrza dla większości polskich miast. Jedziesz za granice? Zabierz Smog Alert ze sobą i ciesz się informacjami z ponad 3000 miast z całego świata.

Chcesz otrzymywać powiadomienia z najbliższej stacji lub tych wybranych przez siebie? Nic prostszego! Włącz powiadomienia, a Smog Alert poinformuje Cię kiedy normy zostaną przekroczone.


Dane prezentowane w aplikacji są pokazywane w takiej formie w jakie zostały pobrane ze źródła i nie są modyfikowane przez system Smog Alert. Smog Alert is a pleasant and easy to use application that will show you what air you breathe. Using the location of the phone, the app itself will determine which of the measuring stations, the data show.

The application displays the status of the air for most Polish cities. You're going abroad? Take Smog Alert and enjoy together information from more than 3,000 cities around the world.

Do you want to receive notifications from the nearest station, or those selected by yourself? Nothing easier! Enable notifications and Smog Alert will notify you when standards are exceeded.


The data presented in the application are shown in a form in which you have downloaded from a source and are not modified by the system Smog Alert.


Smog Alert screenshot for Android
Smog Alert screenshot for Android
Smog Alert screenshot for Android

Smog Alert Require:

Require Android 4.3 and up

Share Smog Alert:

Download Smog Alert for Android